Retourbeleid

Bestelde producten kunnen niet retour worden gegeven, met uitzondering van:
• Door Diversey verkeerd geleverde producten.
• Producten die niet voldoen aan de daarvoor gestelde kwaliteitseisen.

Voor alle andere gevallen worden de producten alleen in overleg retour genomen, mits er
minimaal wordt voldaan aan:
• De retour moet binnen 3 maanden na de leveringsdatum aangemeld worden.
• Het product moet nog minstens 31 dagen houdbaar zijn.
• Het product moet in de ongeopende oorspronkelijke verpakking zitten.
• Bij de creditnota wordt een re-stocking fee van 20 % van de waarde in mindering gebracht.
• Oude voorraden dient de klant zelf af te voeren.

Het retourhalen zal zoveel mogelijk gecombineerd worden met de levering, maar zal uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanmelding plaatsvinden.
Voor uitzonderingen waarbij wij in overleg producten toch retour nemen, zal dit enkel kunnen met goedkeuring van het management.
Alle kosten van het retour halen, zijnde het vernietigen van de chemicaliën en de administratieve handelingen, zullen in rekening worden gebracht. 
Laden
Laden